Doradztwo Prawne – prawnik online

Biuro prawne oferuje szeroko pojęte usługi związane z przygotowywaniem pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych poszerzone o omówienie kwestii dotyczących danego postępowania, wskazanie opcjonalnych dróg postępowania w konkretnych wypadkach, praktycznego zastosowania wykładni prawnej. W naszym biurze prawnym pojawiają się klienci, którzy szukają pośredniej formy wsparcia pomiędzy darmowymi poradami prawnymi a kosztowną obsługą renomowanych kancelarii adwokackich. Pomoc prawna oferowana w ramach naszych usług dotyczy nie tylko konstruowania dokumentu, ale także wsparcia merytorycznego w trakcie trwania postępowania.

Porada prawna online

Dzięki zdalnej formie kontaktu z klientem (usługi typu “prawnik online”) pomoc świadczona jest na terenie całego kraju oraz poza jego granicami dla klientów przeprowadzających postępowanie w polskich sądach i instytucjach życia publicznego. Na Państwa zlecenie nie tylko tworzymy dokumenty prawne, ale także towarzyszymy klientowi w trakcie całego postępowania sądowego lub administracyjnego. Staranne przygotowanie pozwów zabezpieczające roszczenia klienta oraz udzielona fachowa porada pozwalają zminimalizować koszty pełnej obsługi prawnej, która jest zasadna jedynie w części spraw prowadzonych przed sądami cywilnymi. Pierwsza porada prawna online lub udzielona stacjonarnie jest darmowa, o ile pociąga za sobą dalszą współpracę (zalicza się ją wówczas na poczet rozpoczętego postępowania).


W ofercie biura prawnego znajdują się porady i konsultacje oraz przygotowywanie pism procesowych z zakresu:

Prawa cywilnego (zobowiązania, sprawy spadkowe, prawo rzeczowe)

Prawa rodzinnego (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem,  rozwód, separacja, alimenty, rozdzielność majątkowa, podział majątku, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa)

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (wnioski i odwołania od decyzji organów rentowych, pozwy itd.)

Prawa administracyjnego (wnioski, odwołania, skargi)

W ramach powyższych usług biuro prawne zajmuje się wsparciem klienta indywidualnego w realizacji procedury interwencyjnej do urzędów i instytucji życia publicznego oraz organów odwoławczych różnych szczebli. Osoby fizyczne decydujące się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą liczyć na merytoryczną pomoc przy redagowaniu i kompletowaniu stosownych dokumentów.