O sobie

Jestem prawnikiem kanonistą (inna spotykana w potocznej nomenklaturze nazwa to adwokat kościelny) – absolwentką studiów magisterskich z zakresu prawa kanonicznego realizowanych na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam edukację kierunkową z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego oraz tytuł kościelny magistra licencjata prawa kanonicznego. Obroniłam pracę magisterską pt. „Litis contestatio (zawiązanie sporu) w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Wiesława Kiwiora z Katedry Kanonicznego Prawa Procesowego. Zdobytą wiedzę fachową poszerzyłam o roczny kurs doktorancki ukończony na tej samej uczelni i przygotowujący do otwarcia przewodu doktorskiego.

Poza wiedzą merytoryczną posiadam wcześniejsze wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach pełnienia obowiązków notariusza delegowanego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ten etap aktywności pozwolił mi na praktyczne poznanie etapu instrukcji sprawy – gromadzenia dowodów w postępowaniu sądowym, przebiegu przesłuchań, aspektów poruszanych w pytaniach skierowanych do stron i świadków.

Wcześniejsza edukacja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu umożliwiła mi zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu merytoryki i formy redagowania pism oficjalnych, swobodnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym. Okazją do praktycznego wykorzystania tych umiejętności była praca dziennikarska w periodykach o tematyce społeczno-kulturalnej.

Poza praktyką zawodową aktywnie działam społecznie jako prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego misją jest szeroko pojęta pomoc rodzinie i działalność opiekuńczo-edukacyjna. Moją pasją jest muzyka filmowa, literatura faktu, a wytchnieniem i najlepszą formą aktywności – piesze wędrówki po Beskidach i wycieczki rowerowe. Jako żona i mama łączę pracę zawodową z przestrzenią wspólnoty domowej. Jako osoba wierząca zdaję sobie sprawę nie tylko z odpowiedzialności zawodowej, ale i moralnej spoczywającej na adwokacie kościelnym towarzyszącym klientowi w toku procesu kanonicznego. Staram się być wsparciem nie tylko w sprawnym przebiegu postępowania, służąc wiedzą merytoryczną w rozeznaniu przedmiotu sporu, perspektyw na wszczęcie procesu i wyrok pozytywny, ale także w wymiarze ludzkim – traktując każdą osobę indywidualnie, rozumiejąc jej dylemat dotyczący ważności sakramentu, a jednocześnie stając w prawdzie wobec rzeczywistej sytuacji małżeńskiej stron. Swoją rolę postrzegam więc w szerszej perspektywie wychodzącej poza usługę prawną.

Jestem po to, by pomóc.

Adwokat kościelny Sylwia Mazurczak