Kancelaria Kanoniczna

Jako prawnik kanonista świadczę usługi związane przede wszystkim z postępowaniem o stwierdzenie nieważności małżeństwa (w mediach i mowie potocznej błędnie określanych jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie małżeństwa”, „unieważnienie ślubu kościelnego”). Zastosowanie dostępnych dróg współczesnej komunikacji zdalnej pozwala mi realizować współpracę z klientem bez względu na miejsce jego pobytu oraz właściwość sądową.

Współpraca ta mieści się w następujących obszarach:

I. Wstępna porada prawna z diagnozą formuły wątpliwości (podstawa do wszczęcia procesu)

II. Wywiad i przygotowanie skargi powodowej inicjującej proces kościelny

II. Wywiad z przygotowaniem skargi oraz konsultacje do zakończenia instancji (do wyroku)

III. Reprezentowanie strony przed trybunałem i kompleksowa pomoc prawna (adwokat ad causam)

IV. Postępowanie apelacyjne od wyroku negatywnego

V. Głos obrończy i stanowisko wobec uwag obrońcy węzła małżeńskiego

unieważnienie małżeństwa kościelnego

Pośród tworzonych pism prawnych obejmujących niniejsze postępowanie są:

Jako adwokat kościelny uczestniczę w takich czynnościach jak:

kancelaria kanoniczna kancelaria prawna pisma procesowe pomoc prawna porady prawne proces kościelny etapy proces skrócony rozwód cywilny rozwód kościelny rozwód kościelny w 45 dni skrócony rozwód kościelny skuteczna pomoc prawna stwiedzenie nieważności małżeństwa proces skrócony stwierdzenie nieważności małżeństwa stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego stwierdzenie ślubu kościelnego sądy biskupie sądy diecezjalne sądy kościelne w polsce unieważnienie ślubu kościelnego