Dlaczego my?

DOŚWIADCZENIE I WSPARCIE

Misją Kancelarii jest łączenie w ramach świadczonych usług wsparcia merytorycznego oraz psychologicznego z uwagi na delikatną materię procesu kościelnego oraz pozostałych postępowań w obszarach innych dziedzin prawa. Towarzyszenie klientowi na wszystkich etapach procesu dostosowane jest do sytuacji prawnej, specyfiki postępowania i indywidualnych potrzeb diagnozowanych podczas wstępnej konsultacji. Profesjonalizm działania poparty jest wieloletnim doświadczeniem procesowym oraz wiedzą i kwalifikacjami nabytymi w toku studiów prawniczych.

RÓŻNORODNOŚĆ USŁUG

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawno-administracyjne w postaci konstruowania pism urzędowych, pozwów sądowych, skarg powodowych w procesach kanonicznych oraz pozostałych pism formalnych do sądów świeckich i kościelnych oraz instytucji życia publicznego. Wnikliwie podchodzimy zarówno do z pozoru drobnych spraw jak proste pisma interwencyjne jak i złożonych postępowań sądowych z obszaru prawa świeckiego i kościelnego. Nie bagatelizujemy żadnego problemu, zawsze starając się pomóc.

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO

Służymy wiedzą z zakresu specyficznego procesu kościelnego, sprawnie poruszając się w obszarze prawa kanonicznego. Kanoniczny proces sporny to postępowanie odmienne od rozwodu cywilnego, choć w mediach i potocznym języku używany jest błędnie termin „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa”. W przestrzeni usług prawniczych funkcjonuje wiele podmiotów oferujących podobne usługi, niestety wiele z nich nie posiada wiedzy merytorycznej potwierdzonej ukończonymi studiami na wydziale prawa kanonicznego. Zalecamy ostrożność w kwestii powierzania sprawy niesprawdzonej kancelarii działającej bez wyżej określonych uprawnień.

BEZPOŚREDNI I ZDALNY SYSTEM REALIZACJI ZLECENIA

Dzięki wykorzystaniu różnych form komunikacji Kancelaria Kanoniczna i Biuro Prawne świadczą usługi prawno-administracyjne na terenie całego kraju a także poza jego granicami.

WIEDZA, RZETELNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ

Pisma urzędowe i procesowe tworzone są przez osoby z przygotowaniem prawniczym, posiadające praktykę tak w przestrzeni cywilnej jak i kanonistycznej. Wiedza prawnicza wsparta doświadczeniem w redagowaniu publikacji prasowych (przygotowanie dziennikarskie, psychologiczne i polonistyczne) pozwala nam tworzyć kompletne pod względem merytorycznym i stylistycznym pismo stanowiące podstawę do samodzielnego dochodzenia swych praw w przestrzeni publicznej.

NAJWAŻNIEJSZA JEST DIAGNOZA

Każda, nawet z pozoru drobna sprawa, wymaga dokładnego rozeznania i sporządzenia odpowiedniego pisma będącego pierwszym krokiem na drodze do uzyskania pożądanego skutku prawnego. Ten niedoceniany często etap wstępny postępowania jest kluczowy dla dalszego biegu sprawy.

WYSTARCZY E-MAIL, TELEFON LUB SMS

Jeśli chcą Państwo bez wynajmowania pełnomocnika sprawnie i skutecznie przejść procedurę urzędową w sądzie świeckim, potrzebują pomocy prawno-administracyjnej czy wreszcie Państwa celem jest proces kościelny poprowadzony kompleksowo – jesteśmy do dyspozycji. Wystarczy przesłać wiadomość z numerem telefonu. Odezwiemy się na pewno.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI