Tag: rozwód kościelny

Przyczyny nieważności węzła
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa: Przeszkody zrywające – okoliczności obiektywnie wykluczające ważność małżeństwa. Wady zgody małżeńskiej – sytuacje, w których jedna ze stron lub obie są ograniczone wolitywnie. Braki formy – brak odpowiedniego upoważnienia dla asystującego przy zawieraniu małżeństwa. Przeszkody zrywające w ogólności ...
Czytaj całość...
Proces skrócony
Formuła tzw. processus brevior coram Episcopo wprowadzona przez papieża Franciszek w Liście Apostolskim Mitis iudex Dominus Iesus, ma w zamyśle prawodawcy kościelnego w uzasadnionych i ściśle określonych wypadkach znacząco ograniczyć czas trwania postępowania kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jako że to właśnie biskup diecezjalny jest z uwagi na swoje uprawnienia ...
Czytaj całość...
adwokat w procesie kościelnym
Adwokat w procesie kościelnym
Obecność adwokata kościelnego w toku postępowania sądowego jest istotna i pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania równowagi procesowej a zwłaszcza do zabezpieczenia praw stron procesu kanonicznego. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa obok świadczenia szerokiego doradztwa prawnego, tworzenia w uzgodnieniu z faktami pism procesowych, reprezentowania stron przed trybunałem kościelnym, adwokat kanonista ...
Czytaj całość...
Opinie
„Jestem wdzięczna i bardzo zadowolona ze współpracy. Potrzebowałam pomocy w sprawie stworzenia pisma do Sądu Kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Totalnie nie wiedziałam jak się za to zabrać. Mimo, że kontaktowałam się z p. Sylwią Mazurczak jedynie telefonicznie i mailowo, to po napisaniu przez nią skargi powodowej miałam wrażenie, że ...
Czytaj całość...
Witamy na stronie Kancelarii Kanonicznej i Biura Prawnego Sylwii Mazurczak
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów w kraju i poza granicami. Dzięki środkom komunikacji elektronicznej docieramy do Państwa bez względu na terytorialną właściwość sądu. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wsparcia prawnego. Nasze działania w obszarze prawa kanonicznego koncentrując się przede wszystkim wokół procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa ...
Czytaj całość...