Rola adwokata kościelnego

Chociaż obecność adwokata kościelnego nie jest konieczna dla ważności procesu, jest pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania równowagi procesowej a zwłaszcza do zabezpieczenia praw stron procesu kanonicznego.

Do praw i obowiązków adwokata należy przede wszystkim kierowanie się przepisami prawa, zachowanie lojalności wobec trybunału, udzielenie rzetelnych porad oraz zachowanie wierności w stosunku do zleceniodawcy oraz jego obrona z zachowaniem wierności prawdzie obiektywnej.

Adwokat kościelny, stojąc na straży prawdy procesowej, może wypowiedzieć pełnomocnictwo stronie jeśli działa ona w sposób niegodziwy dążąc do wyłudzenia wyroku pozytywnego.

Na różnych etapach postępowania prawnikowi kanoniście powierza się następujące zadania

 1. Etap wstępny – mediacja
  Działanie na korzyść pogodzenia małżonków we współpracy z wydziałami rodzinnymi Kurii Diecezjalnych lub katolickimi poradniami)
 2. Etap przedprocesowy i proces

  1. Wytłumaczenie stronie / stronom / celu procesu kanonicznego, możliwości jego inicjacji i szans na uzyskanie wyroku pozytywnego
  2. Rola adwokata w trakcie tzw. litis contestatio
  3. –   szczegółowe i rzetelne badanie sprawy w celu ustalenie prawdopodobnego tytułu nieważności małżeństwa
   –   pomoc w ustaleniu i zgromadzeniu materiału dowodowego (dowodów i środków dowodowych)
   –   pouczenie strony / stron / o wadze składanej przysięgi w procesie (odpowiedzialności karnej i moralnej)
  4. Przygotowanie skargi
  5. – pomoc w ustaleniu właściwości sądu
   – pomoc w ustaleniu adresu strony pozwanej
   – analiza treści skargi powodowej i pomoc w jej redagowaniu
  6. – wsparcie psychologiczne wobec konieczności prześledzenia bolesnych faktów pożycia stron
  7. Etap procesu na poziomie I Instancji
   pomoc w analizie materiału dowodowego
  8. decyzja o konieczności rozszerzenia postępowania dowodowego
  9. pomoc w przygotowaniu uwag obrończych
  10. pomoc w przygotowaniu repliki na uwagi Obrońcy węzła
   Złożenie oświadczeń w imieniu strony /stron/ o ile adwokat jest również pełnomocnikiem.
 3.          Etap po zakończeniu I Instancji
  1. omówienie środków odwoławczych od wyroku I Instancji
  2. pomoc w sporządzaniu apelacji
  3. poszukiwanie środków dowodowych do poparcia apelacji

facebook.com linkedin.com twitter.com

Ostatnie wpisy

Przyczyny nieważności węzła
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa: Przeszkody zrywające –
Proces skrócony
Formuła tzw. processus brevior coram Episcopo wprowadzona przez papieża Franciszek w Liście Apostolskim Mitis iudex
Sądy kościelne w Polsce
Aby zainicjować proces kanoniczny przed trybunałem kościelnym, należy prawidłowo wybrać tzw. właściwość miejsca. Proces można
Kancelaria Kanoniczna i Biuro Prawne Jak działamy w procesie kanonicznym?
Procedura kanoniczna Konsultacja wstępna (bezpośrednio lub zdalnie) – pozwala zarysować podstawę prawną sporu i ocenić
To nas wyróżnia
Znajomość tematu w praktyce w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w postępowaniach przed trybunałami
Opinie
„Jestem wdzięczna i bardzo zadowolona ze współpracy. Potrzebowałam pomocy w sprawie stworzenia pisma do Sądu
Witamy na stronie Kancelarii Kanonicznej i Biura Prawnego Sylwii Mazurczak
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów w kraju i poza granicami. Dzięki środkom komunikacji