Witamy na stronie Kancelarii Kanonicznej i Biura Prawnego Sylwii Mazurczak

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów w kraju i poza granicami. Dzięki środkom komunikacji elektronicznej docieramy do Państwa bez względu na terytorialną właściwość sądu. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wsparcia prawnego. Nasze działania w obszarze prawa kanonicznego koncentrując się przede wszystkim wokół procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, który w potocznej nomenklaturze jest nazywany błędnie „unieważnieniem małżeństwa”, „rozwodem kościelnym”, unieważnieniem ślubu kościelnego”. W ramach kompleksowej obsługi prawnej znajduje się nie tylko tworzenie pism procesowych i prawne wsparcie na wszystkich etapach postępowania kanonicznego, ale także reprezentowanie stron w postępowaniu przed trybunałami kościelnymi w całej Polsce (adwokat ad casum lub pełnomocnik strony procesowej). Oferta pozakanoniczna koncentruje się wokół doradztwa w zakresu prawa cywilnego, tworzenia pozwów i pozostałych pism procesowych. Każdej osobie poświęcamy tyle czasu, ile to potrzebne. Nie bagatelizujemy drobnych spraw. Dziękujemy, że zaufali nam Państwo, powierzając swój problem w nasze ręce.  

facebook.com linkedin.com twitter.com

Ostatnie wpisy

Przyczyny nieważności węzła
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa: Przeszkody zrywające –
Proces skrócony
Formuła tzw. processus brevior coram Episcopo wprowadzona przez papieża Franciszek w Liście Apostolskim Mitis iudex
Rola adwokata kościelnego
Chociaż obecność adwokata kościelnego nie jest konieczna dla ważności procesu, jest pożyteczna dla jego przebiegu,
Sądy kościelne w Polsce
Aby zainicjować proces kanoniczny przed trybunałem kościelnym, należy prawidłowo wybrać tzw. właściwość miejsca. Proces można
Kancelaria Kanoniczna i Biuro Prawne Jak działamy w procesie kanonicznym?
Procedura kanoniczna Konsultacja wstępna (bezpośrednio lub zdalnie) – pozwala zarysować podstawę prawną sporu i ocenić
To nas wyróżnia
Znajomość tematu w praktyce w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w postępowaniach przed trybunałami
Opinie
„Jestem wdzięczna i bardzo zadowolona ze współpracy. Potrzebowałam pomocy w sprawie stworzenia pisma do Sądu