Tag: stwierdzenie nieważności małżeństwa

Przyczyny nieważności węzła
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa: Przeszkody zrywające – okoliczności obiektywnie wykluczające ważność małżeństwa. Wady zgody małżeńskiej – sytuacje, w których jedna ze stron lub obie są ograniczone wolitywnie. Braki formy – brak odpowiedniego upoważnienia dla asystującego przy zawieraniu małżeństwa. Przeszkody zrywające w ogólności ...
Czytaj całość...
Proces skrócony
Formuła tzw. processus brevior coram Episcopo wprowadzona przez papieża Franciszek w Liście Apostolskim Mitis iudex Dominus Iesus, ma w zamyśle prawodawcy kościelnego w uzasadnionych i ściśle określonych wypadkach znacząco ograniczyć czas trwania postępowania kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jako że to właśnie biskup diecezjalny jest z uwagi na swoje uprawnienia ...
Czytaj całość...
Rola adwokata kościelnego
Chociaż obecność adwokata kościelnego nie jest konieczna dla ważności procesu, jest pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania równowagi procesowej a zwłaszcza do zabezpieczenia praw stron procesu kanonicznego. Do praw i obowiązków adwokata należy przede wszystkim kierowanie się przepisami prawa, zachowanie lojalności wobec trybunału, udzielenie rzetelnych porad oraz zachowanie wierności w stosunku ...
Czytaj całość...
Kancelaria Kanoniczna i Biuro Prawne
Jak działamy w procesie kanonicznym?
Procedura kanoniczna Konsultacja wstępna (bezpośrednio lub zdalnie) – pozwala zarysować podstawę prawną sporu i ocenić możliwości realizacji procesu kościelnego z uwagi na przesłanki za nieważnością małżeństwa oraz posiadane dowody. Wskazanie właściwego trybu procesowego – adwokat kościelny dysponując wiedzą merytoryczną z zakresu doktryny i orzecznictwa kanonicznego stwierdza czy sprawa kwalifikuje się ...
Czytaj całość...