Tag: sądy diecezjalne

Sądy kościelne w Polsce
Aby zainicjować proces kanoniczny przed trybunałem kościelnym, należy prawidłowo wybrać tzw. właściwość miejsca. Proces można prowadzić w sposób następujący: 1. Tam, gdzie małżeństwo zostało zawarte np. Przed Trybunałem Diecezji Bielsko-Żywieckiej w przypadku ślubu kościelnego na terenie tej diecezji; 2. Tam, gdzie mieszka strona pozwana i/lub powodowa; Tam, gdzie zgromadzono większość ...
Czytaj całość...