Tag: proces kościelny etapy

Rola adwokata kościelnego
Chociaż obecność adwokata kościelnego nie jest konieczna dla ważności procesu, jest pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania równowagi procesowej a zwłaszcza do zabezpieczenia praw stron procesu kanonicznego. Do praw i obowiązków adwokata należy przede wszystkim kierowanie się przepisami prawa, zachowanie lojalności wobec trybunału, udzielenie rzetelnych porad oraz zachowanie wierności w stosunku ...
Czytaj całość...