Tag: proces kościelny etapy

adwokat w procesie kościelnym
Adwokat w procesie kościelnym
Obecność adwokata kościelnego w toku postępowania sądowego jest istotna i pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania równowagi procesowej a zwłaszcza do zabezpieczenia praw stron procesu kanonicznego. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa obok świadczenia szerokiego doradztwa prawnego, tworzenia w uzgodnieniu z faktami pism procesowych, reprezentowania stron przed trybunałem kościelnym, adwokat kanonista ...
Czytaj całość...