Maciej z Wielkopolski

Kancelarię Sylwii Mazurczak znalazłem w sieci, szukając kogoś, kto pomógłby mi przygotować skargę powodową. Pani Sylwia podeszła do tematu bardzo rzeczowo, pomogła mi sformułować z przedstawionych faktów dotyczących kwestii małżeńskich gotową skargę. Zawsze mogłem liczyć na pomoc, uzupełnienie nieścisłości związanych z pismem. Obecnie jestem już po procesie skróconym z otrzymanym dekretem nieważności małżeństwa.