Roman z południa Polski

Do p. Mazurczak zwróciłem się jako osoba z orzeczeniem niepełnosprawności, której odmówiono przysługujących uprawnień wynikających z tego orzeczenia. Dzięki przygotowanym przez kancelarię pismom udało mi się wygrać w postępowaniu odwoławczym od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Bardzo dziękuję za pomoc i polecam.