Blog Left Sidebar

Wokół prawa małżeńskiego – Małżeńskie Zobowiązanie
Artykuł ukazał się w październikowym numerze (10/2023) miesięcznika “W NASZEJ RODZINIE” w ramach cyklu autorskich publikacji o charakterze poradniczym “Wokół prawa małżeńskiego”. Małżeńskie Zobowiązanie Wakacyjny tekst poświęcony był tematowi bezpośredniego przygotowania do udzielenia sobie przez narzeczonych sakramentu małżeństwa przy asystencji błogosławiącego ten związek kapłana. Jako adwokat kościelny występujący w proces ...
Czytaj całość...
Wokół prawa małżeńskiego – Zanim powiesz “Kocham”
Artykuł ukazał się we wrześniowym numerze (9/2023) miesięcznika “W NASZEJ RODZINIE” i otwiera cykl autorskich publikacji o charakterze poradniczym “Wokół prawa małżeńskiego”. Zanim powiesz Kocham Na oficjalnej stronie jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych ukazało się niedawno zestawienie statystyczne dotyczące ilości zawieranych (przed Bogiem lub urzędnikiem z USC) i rozwiązywanych (cywilnie) ...
Czytaj całość...
Przyczyny nieważności węzła
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa: Przeszkody zrywające – okoliczności obiektywnie wykluczające ważność małżeństwa. Wady zgody małżeńskiej – sytuacje, w których jedna ze stron lub obie są ograniczone wolitywnie. Braki formy – brak odpowiedniego upoważnienia dla asystującego przy zawieraniu małżeństwa. Przeszkody zrywające w ogólności ...
Czytaj całość...
Proces skrócony
Formuła tzw. processus brevior coram Episcopo wprowadzona przez papieża Franciszek w Liście Apostolskim Mitis iudex Dominus Iesus, ma w zamyśle prawodawcy kościelnego w uzasadnionych i ściśle określonych wypadkach znacząco ograniczyć czas trwania postępowania kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jako że to właśnie biskup diecezjalny jest z uwagi na swoje uprawnienia ...
Czytaj całość...
adwokat w procesie kościelnym
Adwokat w procesie kościelnym
Obecność adwokata kościelnego w toku postępowania sądowego jest istotna i pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania równowagi procesowej a zwłaszcza do zabezpieczenia praw stron procesu kanonicznego. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa obok świadczenia szerokiego doradztwa prawnego, tworzenia w uzgodnieniu z faktami pism procesowych, reprezentowania stron przed trybunałem kościelnym, adwokat kanonista ...
Czytaj całość...
Sądy kościelne w Polsce
Aby zainicjować proces kanoniczny przed trybunałem kościelnym, należy prawidłowo wybrać tzw. właściwość miejsca. Proces można prowadzić w sposób następujący: 1. Tam, gdzie małżeństwo zostało zawarte np. Przed Trybunałem Diecezji Bielsko-Żywieckiej w przypadku ślubu kościelnego na terenie tej diecezji; 2. Tam, gdzie mieszka strona pozwana i/lub powodowa; Tam, gdzie zgromadzono większość ...
Czytaj całość...