Prawo cywilne


Prawo cywilne to gałąź prawa będąca trzonem prawa prywatnego, zajmująca się szeroko pojętą problematyką stosunków między autonomicznymi podmiotami, zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Najistotniejszymi źródłami przepisów prawa cywilnego są: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W obszarze prawa cywilnego zajmujemy się doradztwem oraz tworzeniem pism prawnych w zakresie:

 1. umów cywilnoprawnych, umów najmu lokali;
 2. zadośćuczynienia oraz dochodzenia odszkodowań
 3. postępowania dotyczącego nieruchomości,
 4. podziału majątku,
 5. działu spadku
 6. służebności
 7. ksiąg wieczystych
 8. sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 9. sprawach o zapłatę,
 10. postępowania windykacyjnego,
 11. dochodzenia zaległych należności,
 12. sporów dotyczących darowizn;
 13. spraw spadkowych.